ในการโต้วาทีของสหประชาชาติ จีนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ในการโต้วาทีของสหประชาชาติ จีนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ประธานาธิบดีหู จิ่นเทา ของจีนเรียกร้องให้มีพหุภาคีมากขึ้นและความร่วมมือในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสุนทรพจน์ ของเขา ในวันนี้ ก่อนที่ผู้นำโลกจะรวมตัวกันเพื่ออภิปรายระดับสูงประจำปีในสมัชชาใหญ่“ในขณะที่โลกเคลื่อนไปสู่ความเป็นหลายขั้วและโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ลัทธิพหุภาคีและประชาธิปไตยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้น ในขณะที่การเปิดกว้างและความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและ

ความก้าวหน้าที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้กลายเป็นแรงบันดาลใจร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ” 

นายหูกล่าวว่า“เราถูกเรียกร้องให้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวและทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและความก้าวหน้าที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เหมือนกับผู้โดยสารในเรือลำเดียวกัน”

นายหูเรียกร้องให้มีการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพของโลกผ่านการดำเนินการร่วมกันและครอบคลุม บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน ความเสมอภาค และการประสานงาน

“เราควรยึดมั่นในจุดประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ และหาทางแก้ไขอย่างสันติต่อประเด็นร้อนในภูมิภาคและข้อพิพาทระหว่างประเทศ” เขากล่าว “ไม่ควรมีการใช้กำลังโดยจงใจหรือขู่เข็ญ”

นายหูเรียกร้องให้มีแนวทางแบบองค์รวมมากขึ้นในการพัฒนาและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ซึ่งเขากล่าวว่าจีนเชื่อว่าเป็นหนทางสำคัญในการแก้ไขความไม่สมดุลของการพัฒนาทั่วโลก 

เขาเรียกร้องให้สถาบันทางการเงินระหว่างประเทศใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนา

หลุดพ้นจากความยากจน และจัดหาเงินกู้ที่ยืดหยุ่นและสะดวกมากขึ้น“ควรมีความพยายามอย่างมากในการเพิ่มตัวแทนและเสียงของประเทศกำลังพัฒนาในการปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศ” เขากล่าวเสริม นายหูเรียกร้องให้มีการต่อต้านลัทธิปกป้อง ข้อสรุปของการเจรจาการค้ารอบโดฮาโดยเร็วและสมดุล และการเปิดตลาดโดยประเทศที่พัฒนาแล้วต่อประเทศกำลังพัฒนา

โดยสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน ความมั่นคงของทรัพยากร และสาธารณสุขล้วนเป็นความท้าทายระดับโลกซึ่งไม่มีประเทศใดต้านทานได้ นายหูจึงเรียกร้องให้มีความคืบหน้าร่วมกันบนพื้นฐานของความสามัคคีและความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เขาอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น “หนึ่งในความท้าทายที่ร้ายแรงต่อการอยู่รอดและการพัฒนาของมนุษย์” และเรียกร้องให้การประชุมโคเปนเฮเกนประสบความสำเร็จ

ประธานาธิบดีจีนเรียกร้องให้มีความอดทนมากขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ “การเรียนรู้ร่วมกันและความอดทนอดกลั้น…เป็นแหล่งพลังที่ไม่สิ้นสุดสำหรับความก้าวหน้าทางสังคม” นายหูกล่าว พร้อมเสริมว่า “ทุกประเทศ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก เข้มแข็งหรืออ่อนแอ รวยหรือจน เท่าเทียมกัน”

credit : walkofthefallen.com
missyayas.com
siouxrosecosmiccafe.com
halkmutfagi.com
synthroidtabletsthyroxine.net
sarongpartyfrens.com
finishingtalklive.com
somersetacademypompano.com
michaelkorscheapoutlet.com
catwalkmodelspain.com