แบรนด์ควรซ่อนอยู่หลังใบมะเดื่อหรือไม่?

แบรนด์ควรซ่อนอยู่หลังใบมะเดื่อหรือไม่?

บริษัทที่ทำการสำรวจเพื่อสะท้อนถึงเกณฑ์ความเชื่อถือในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พบว่าแม้จะมีผลประกอบการทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเป็นเวลาหลายปี สถาบันทางสังคมที่สำคัญ – รัฐบาล ธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน และสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่ได้รับความเชื่อถืออีกต่อไป ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นปัจจัยตั้งต้นของระดับความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้น ดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นในขณะนี้

คอร์รัปชั่นในรัฐบาล ความกระหายอำนาจเพื่อผลกำไร 

ไม่ว่าจะด้วยค่าใช้จ่ายใดๆ ข่าวปลอม การทุจริตในองค์กร และรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันมากขึ้น อาจทำให้ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้รับส่วนแบ่งที่ยุติธรรมจากความมั่งคั่งที่ถูกสร้างขึ้น นี่เป็นการทำลายความผูกพันระหว่างสถาบันและผู้คน การกัดเซาะนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น และตรงกันข้ามกับการใช้ชีวิตและความก้าวหน้าที่กลมกลืนกัน เจตนา การกระทำ และพฤติกรรมของสถาบันต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วน โดยควรให้กลไกภายในของตนเองตรวจสอบการละเมิดที่ลดความน่าเชื่อถือของสถาบันว่าทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน และไม่ใช่เพื่ออำนาจของตนเองและการแสวงหากำไร

โลกของธุรกิจสูญเสียไปมากเมื่อความเชื่อมั่นจากลูกค้าลดลง เมฆแห่งความขัดแย้งที่ล้อมรอบธุรกิจในแง่ของการกำกับดูแล ข้อเสนอ และการเชื่อมโยงกับนักการเมืองทำให้มีที่ว่างน้อยมากสำหรับความมั่นใจที่สร้างแรงบันดาลใจ ความสามารถในการแข่งขันที่ดุเดือดกับการเล่นโคลนในที่สาธารณะไม่ได้ลดระดับลงเพื่อเพิ่มโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อนบ้านทะเลาะวิวาทกันสองคนทำให้ย่านนี้กลายเป็นย่านที่มีเสียงดังและไม่คุ้มที่จะลงทุน

พวกเขากล่าวว่าความรักชาติเป็นที่พึ่งสุดท้ายของวายร้าย และเมื่อคุณเห็นแบรนด์ต่างๆ 

ซ่อนตัวอยู่หลังต้นมะเดื่อของกฎหมาย คุณสงสัยว่ามีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ สำหรับแบรนด์ที่ยึดมั่นในกฎหมายควรเป็นตัวส่วนร่วมที่ต่ำที่สุด การก้าวไปในทางที่ผิดไม่ใช่เรื่องของการทำให้เสียอารมณ์ของลูกค้า มันเป็นอาชญากรรม ดังนั้นการปฏิบัติตามกฎหมายจึงจำเป็นแต่ไม่เพียงพอ ความไว้วางใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณซื่อสัตย์และโปร่งใสเกี่ยวกับตัวตนและสิ่งที่คุณเป็น

คำมั่นสัญญาของแบรนด์ที่มีต่อลูกค้าไม่ใช่แค่สัญญา แต่เป็นศีลระลึก มันเป็นและควรจะละเมิด ความลับของความไว้วางใจอยู่ในนั้น

พลังของผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางไม่ต้องสงสัยอีกต่อไป เป็นที่ทราบกันดีว่าลูกค้าและพนักงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของธุรกิจใดๆ และมีความสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทมากกว่าผู้ถือหุ้นถึงห้าเท่า ความเป็นผู้นำทางธุรกิจที่ก้าวหน้ารู้ดีว่าเกมได้เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นที่การส่งมอบให้ผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา 

วันนี้อินเดียเป็นเบ้าหลอมของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากมายซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างแท้จริง หลายคนเริ่มสยายปีกในการสร้างการแสดงตนในต่างประเทศ พื้นที่เก็บข้อมูลความไว้วางใจที่พวกเขาสร้างขึ้นที่นี่จะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับสถาปัตยกรรมระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างความเป็นไปได้ในระยะยาวสำหรับธุรกิจอินเดีย ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะต้องเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและไว้วางใจได้ แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจนั้นมีความรับผิดชอบที่หนักใจเพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำของพวกเขาจะดำเนินต่อไป อาร์เรย์ของแบรนด์ดังกล่าวเพียงอย่างเดียวจะช่วยให้อินเดียพัฒนาสถานะทั่วโลกด้วยความรวดเร็วและแน่นอน

มักจะเป็นธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ ที่ผลประโยชน์ระยะสั้นสำคัญกว่าการมองเห็นในระยะยาว ผู้จัดการมีเป้าหมายและเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และความเสี่ยงที่คำนวณได้บางอย่างก็ดูเป็นเกมที่ยุติธรรม ที่นี่เป็นที่ที่ปัญญาต้องก้าวเข้ามามีบทบาท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการแสดงบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลด้วยความขยันหมั่นเพียรเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงที่สามารถกัดเซาะความไว้วางใจได้บรรเทาลง เป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไปเท่านั้น ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงทุกวันและจะให้ผลตอบแทนมากมายตลอดชีวิต 

credit : bobasy.net jewniverse.net jonsykkel.net sandpointcommunityradio.com kakousen.net massiliasantesystem.com usnfljerseys.org arcclinicalservices.org monirotuiset.net olkultur.com